Sztuka bliżej dzieci – zajęcia kreatywne

Uczestnik zajęć Sztuka bliżej dzieci poznaje rozmaite zjawiska o charakterze historyczno-artystycznym oraz twórczość wybranych artystów w przystępny sposób. Podczas zajęć staramy się zapoznać dzieci z wieloma pojęciami dotyczącymi sztuki i kultury.

Ze względu na aktywne uczestnictwo w zajęciach rozwijamy kreatywność i wyobraźnię zdobywając cenną wiedzę i spędzając czas w ciekawy sposób.

Na warsztatach dziecko pozna rozmaitość form jakie przyjmuje ludzka twórczość. Pozwoli im to tworzyć własne dzieła dzięki czemu nabiorą śmiałości i pewności siebie w rozwiązywaniu problemów i przemienianiu swoich myśli i wrażeń w rzeczywistość. Według nas zajęcia mają wtedy sens gdy dziecko poprzez zabawę i twórczą przygodę poznaje fascynujący świat sztuki w przystępny dla siebie sposób.