Indeks Google jako Palimpsest cyfrowy - zanikanie informacji w Internecie

Maciej Lesiak

- 21 minut czytania - 4319 słów