Między innowacją a dezinformacją – analiza rynku książek generowanych przez sztuczną inteligencję

Czytaj więcej »

Between Innovation and Disinformation - An Analysis of the Market for Books Generated by Artificial Intelligence

Czytaj więcej »

AI w służbie teorii spiskowych i paranoicznego myślenia

Czytaj więcej »

AI in Service of Conspiracy Theories and Paranoid Thinking

Czytaj więcej »