Indeks Google jako Palimpsest cyfrowy - zanikanie informacji w Internecie

Czytaj więcej »

Google Index as a Digital Palimpsest - The Disappearance of Information on the Internet

Czytaj więcej »