Uzupełnienie serii dotyczącej teorii spiskowych Big Pharma - tabela afer

Czytaj więcej »

Supplement to the Big Pharma Conspiracy Theory Series - Table of Scandals

Czytaj więcej »

OxyContin Part 1: The Conspiracy Theory Label as a Form of Discrediting Opponents Using Big Pharma as an Example

Czytaj więcej »

OxyContin część 1: Etykieta `teorii spiskowej` jako forma dyskredytacji przeciwników na przykładzie Big Pharma

Czytaj więcej »